De nya samarbetet bygger på blockkedjelösningen Food Trust från IBM. Tanken är att man tillsammans ska kunna påvisa äkthet, säkerställa kvalitet och inte minst minska matsvinn. Christian Sjöberg, som ansvarar för satsningsområdet på svenska Atea, säger att det på sikt kan “ge enorma möjligheter för livsmedelsbranschen”.

Beräkna storlek på partier

Med Food Trust kan man utöver att garantera varors ursprung även visa i vilka temperaturer varor har fraktats, samt beräkna hur stora partier som behövs beställas. Där handlar det om att planera leveranser så att utbud och efterfrågan korrelerar med varandra, vilket ska kunna inkludera samtliga producenter och leverantörer i leveranskedjan.

Christian Sjöberg
Christian Sjöberg.

Samarbetet har inletts i Norge, där det handlar om lax. Först ut var Kvarøy Arctic som använder Food Trust för att kunna spåra norskt odlad lax hela vägen till nordamerikanska butiker. I Sverige pågår just nu dialoger med ett antal livsmedelsproducenter och dagligvaruhandlare, men Christian Sjöberg säger att man är i en inledningsfas.

Kan minska matavfallet

– Vi såg tidigt möjligheterna i lösningen och ser fram emot att revolutionera marknaden för livsmedel i Sverige tillsammans med IBM, och ihop med våra kollegor i grannländerna. På den svenska marknaden lägger vi stor vikt vid hållbarhetsaspekten i lösningen. Genom att kombinera teknologi med insikter ur branschen har vi goda chanser att minska matavfall vart än det uppstår, säger han.

– Food Trust visar hur säkra transaktioner av data, i form av blockchain, kan användas till långt mer än de finansiella transaktioner som teknologin blev känd för. Samarbetet med Atea gör att vi har goda förutsättningar att hjälpa den nordiska livsmedelsindustrin att börja nyttja data som beslutstöd i högre grad, säger Espen Braathe som är Europa-ansvarig för Food Trust hos IBM.

Läs också: Blockkedja basen i Riksbankens test med e-krona