I senaste upplagan av Ericssons globala undersökning Mobility Report räknar den svenska nätleverantören med en brant ökning av antalet 5g-abonnemang i världen de kommande åren. Från 190 miljoner i slutet av det här året till 2,8 miljarder fem år senare.

Den pågående covid-19-pandemin påverkar tillväxten, men lite olika på olika ställen i världen.

På vissa marknader har tillväxten avtagit som en följd av pandemin men detta uppvägs av att andra marknader har lagt i en högre växel.

Kina ökar snabbt

Framför allt är det i Kina som ökningen tilltar och går snabbare än väntat. I andra delar av världen görs det vissa justeringar nedåt. Att spektrumauktionerna i Europa försenats påverkar till exempel negativt.

Totalt sett innebär emellertid pandemin att 5g-prognosen höjs. Fredrik Jeidling som är nätverkschef på Ericsson säger i en kommentar:

– Spridningen av Covid-19 har fått människor över hela världen att förändra sitt dagliga liv och i många fall arbeta eller studera hemifrån. Det här har lett till en snabb förskjutning av nätverkstrafik från företag till bostäder. Vår senaste rapport visar att mobila och fasta nätverk blir en allt viktigare del i kritisk nationell infrastruktur.

De här beteendeförändringarna som följt av lockdowns och restriktioner har lett till mätbara förändringar när det gäller användandet av både fasta och mobila nät.

Den största ökningen av trafiken har skett i fasta fastighetsnät, vilka har sett en ökning på mellan 20-100 procent, enligt rapporten. Men många tjänsteleverantörer har också noterat en kraftig efterfrågeökning för deras mobila nätverk.

Barnen fått tillgång till utbildning

83 procent av respondenterna i undersökningen uppger att it och telekom har hjälpt dem att hantera situationen under pandemin. Flest uppger att tekniken har medfört att deras barn fått tillgång till utbildning (i länder där skolorna varit stängda). Därefter uppger respondenterna att de haft mest nytta av tekniken eftersom de kunnat ha kontakt med familj och vänner samt för att kunna sköta sitt arbete.

När det gäller den mobila datatrafiken så visar rapporten på kraftiga ökningar för denna. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 ökade trafiken med 14 procent.

Uppfattningen att Europa halkat efter Asien i 5g-utrullningen får också stöd i rapporten. I snitt uppger 16 procent av smartphone-användarna i fem EU-länder (Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien) att de tänker uppgradera till 5g så snart krisen är över. Motsvarande siffra för Indien och Kina är 41 procent.

Läs mer:
Huawei-chefen säker på sin sak: Vi kommer vara med när Sverige bygger 5g
Operatörerna 5g-hetsar. Men när ska tekniken ta oss med storm?