Partiet vill inte ta ställning i fördelningspolitiken och försöker undvika att hamna på den klassiska höger- och vänsterskalan. I stället är det några hjärtefrågor som dominerar.

Partiet slåss mot ökad övervakning och vill under nästa mandatperiod avskaffa datalagringsdirektivet och skydda rätten att vara anonym på internet.

När det gäller fildelningsfrågan vill partiet bland annat upphäva den ändrade upphovsrättslagen, reformera upphovsrätten inom EU och se till att icke-kommersiell kopiering och användning av verk faller utanför upphovsrättslagen.

Mjukvarupatent bör inte införas varken i Sverige eller Europa och offentligt finansierad forskning bör släppas fri från patent, anser partiet.