Miljoner arbetare i Europa kan komma att behöva vidareutbilda sig de närmaste tio åren i samband med att automatiseringen väntas ta över omkring 51 miljoner jobb, eller cirka 22 procent av 2018 års totala arbetsstyrka. Detta enligt en ny undersökning genomförd av analysfirman McKinsey, rapporterar Zdnet.

Samtliga arbetsmarknader tros påverkas i någon mån men serviceyrkan inom försäljning och matservering samt tillverkningsyrken är de tre grupper där arbetare i största mån kommer påverkas.

De sektorer som förväntas växa mest är istället, enligt McKinsey, hälso- och socialarbetare följt av arbeten inom områden som vetenskap, teknik och utbildning. 

Färdigheter inom STEM kommer därför vara fortsatt värdefulla såväl som socioemotionella färdigheter i samband med att människor kommer prioriteras för arbeten som maskiner inte kan utföra. Enligt McKinsey kommer det också bli vanligare att fortsätta utbilda sig genom livet.

Samtidigt som arbeten försvinner väntas också flera sektorer att öka. Så pass att Europa snarare kommer sakna sex miljoner arbetare år 2030.

Enligt undersökningen kommer bristen gälla framförallt storstäder som London och Paris – platser där antalet anställningar koncentreras, men där bara 60 procent av nya jobb kommer tas av personer som är fullt kvalificerade för dem.

Läs också: Satsar i krisen - en ny miljard ska vässa byråkratbottarna