Detta enligt en stor undersökning som fackförbundet för akademiker, Akavia, gjort bland sina medlemmar.

Var tredje systemvetare arbetar också med uppgifter som uppstått som en följd av pandemin.

– Många it- akademiker tar ett stort ansvar och har viktiga roller när det handlar om att på olika sätt hantera konsekvenserna av pandemin. Redan nu krävs åtgärder för att undvika ohälsa längre fram, säger Lee Wermelin, förbundsordförande på Akavia.

Lee Wermelin efterlyser strategier för att minska stressen.

Samtidigt har en majoritet av systemvetarna sina ordinarie arbetsuppgifter att sköta. Många skjuter upp dem till senare, vilket är en viktig förklaring till den ökade stressen.

Var femte uppger att de har en högre arbetsbelastning.

Vidare visar undersökningen att drygt nio av tio systemvetare oftare arbetar hemifrån som en följd av pandemin. Det kan i sin tur göra det svårt att sätta in insatser för att minska stressen.

Större krav ställs på cheferna att ha en nära dialog med sina medarbetare.

– Vi ser en risk att stressen kan leda till ohälsa längre fram. Genom att sätta in åtgärder redan nu kan detta förhindras och här har cheferna en viktig roll. En viktig insats är att ge de som haft en period av hård arbetsbelastning möjlighet till återhämtning, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Akavia.

Undersökningen gjordes besvarades av 2785 medlemmar i Akavia, varav 310 systemvetare/it-akademiker.

Läs mer: It-anställda oroliga för att deras jobb automatiseras i spåren av coronakrisen