Det visar en ny rapport från rekryterings- och konsultuthyrningsbolaget Wise IT.

Av dessa söker fyra av tio dock inte nytt jobb aktivt, men kan tänka sig att byta jobb om rätt tillfälle uppstår, enligt undersökningen.

Mathias Linarfve, som är vd på Wise IT, säger i en kommentar:
− Det är en viktig insikt att hela 7 av 10 IT-specialister är intresserade av ett nytt jobb. Vi är övertygade om att sättet som företag agerar på här och nu kommer att påverka deras attraktionskraft som arbetsgivare framåt.

Vad är då de viktigaste faktorerna som it-specialisterna tar hänsyn till när de väljer ny arbetsgivare? Ja, det är inte bra förmåner som tjänstebil, pension eller högt friskvårdsbidrag. Tvärtom är de faktorerna de minst attraktiva – bara en procent uppger att bra förmåner är det viktigaste när de väljer ny arbetsgivare.

I stället är det viktigaste för it-specialisterna ledarskapet. Därefter lönen och arbetsuppgifterna.

– Det finns en stor potential i att fortsätta arbeta med arbetsgivarvarumärket och rekryteringsarbetet även om verksamheten till viss del avstannat under en period. Behovet av kompetens inom it på längre sikt består. Vår undersökning visar att det viktigaste för att locka specialisterna i branschen till nya tjänster, konsultuppdrag eller gig är ledarskapet, säger Mathias Linarfve.

Rapporten som går under namnet IT & Tech Professionals Report baseras på svar från 1158 it-specialister och undersökningen genomfördes från mitten av mars till mitten av april i år.

Läs mer: Covid-19 ökar stressen för systemvetare – "många tar stort ansvar"