Det var efter ett byte av it-plattform som vissa utdrag ur brottsregistret under två månader runt årsskiftet blev felaktiga. 450 utdrag visade för få eller för mycket uppgifter – 41 av dem handlade om personer som sökte jobb där utdrag krävs och resten var personer som använt sin rätt till insyn i belastningsregistret.

Resultatet var att en del personer fått utdrag där eventuella brott som borde stått med för det arbete som sökts inte gjort det och att det i andra fall stått med sådant man dömts för men som inte varit relevant för arbetsgivaren.

Nu är Datainspektionens granskning av händelsen klar och man konstaterar att polisen vidtagit flera åtgärder efter incidenten, som att publicera ett pressmeddelande om det inträffade, underrätta berörda som också fått korrekta utdrag medan de felaktiga begärts in så att de inte ska kunna användas. Även det tekniska felet har åtgärdats och incidenten anmäldes snabbt till Datainspektionen.

– Polisens sammantagna åtgärder i samband med incidenten gör att vi avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder, säger Agneta Runmarker, som är jurist på Datainspektionen, i en kommentar.

Läs också: Tung granskning sågar Datainspektionen – måste öka tempot
Tullverket GDPR-granskas – lagt bilder i en molntjänst