Under coronapandemin har det tagits en mängd digitala språng – i skolan har digitala läromedel tagit mer plats, på jobbet har digitala verktyg använts mer när fler arbetar på distans. Och även de som är över 70 år och som tvingats isolera sig har tagit digitala kliv enligt en undersökning som Novus utfört på uppdrag av Telenor bland totalt 1 100 svenskar.

Just gruppen över 70 år har använt 64 procent mer surfdata under mars april jämfört med samma period i fjol. Dessutom uppger 19 procent av dem, mot fyra procent tidigare, att digital kommunikation gör dem mindre ensamma.

57 procent av dem över 70 år anser att skärmtiden påverkar deras liv positivt och 38 procent att de har mer kontakt med vänner – förra året låg de siffrorna på sex procent, enligt Telenor.

Dessutom säger sig var tredje svensk i alla åldrar att de har mer digital kontakt med sina släktingar nu under pandemin och 34 procent av dem anser dessutom att det gjort deras relation bättre.

Läs också: Gleerups trafik gick i taket när skolorna stängdes – ”hade inte gått för tre år sen”
Corona förändrar äldres betalvanor – fler blipp och mindre kontanter