I slutet av förra året stod det klart att Fitbit köps upp av Google för 2,1 miljarder dollar, motsvarande runt 20 miljarder kronor. Men fortfarande har affären inte passerat alla nålsögon – i EU står det klart först den 20 juli om den accepteras utan villkor eller om det krävs en längre utredning, rapporterar Reuters.

Och australiska myndigheter säger sig känna en viss oro för affären men kommer med sitt beslut i augusti.

I det läget går nu också 20 konsumentorganisationer runt om i världen, bland annat USA, Brasilien, Kanada och Australien, ut gemensamt och uppmanar berörda myndigheter i olika länder till försiktighet eftersom de anser att affären innebär problem både kring konkurrens och integritetsfrågor.

De pekar på att köpet av Fitbit kan ge Google väldigt personliga uppgifter om deras användare som antalet steg de tar per dag, hur de sover och deras hjärtfrekvens och de skriver att tillsynsmyndigheterna måsta anta att Google i praktiken kommer att använda hela Fitbits nuvarande oberoende unika, mycket känsliga datamängd i kombination med sin egen oavsett vad de uppger själva.

”Tidigare erfarenhet visar att tillsynsmyndigheterna måste vara mycket försiktiga med alla löften från fusionerande parter om att begränsa användningen av förvärvsmålets data”, skriver de.

Men Google tillbakavisar det och en talesperson säger att affären handlar om enheter och inte om data.

– Vi tror att kombinationen av Googles och Fitbits hårdvaruinsatser kommer att öka konkurrensen i sektorn, säger hon.

Läs också: Fitbit köps upp av Google – för 20 miljarder
Google samlar in hälsodata från miljoner amerikaner