Under hösten kommer en mängd nya funktioner att läggas till i Microsoft Teams, något som ska bidra till att öka intresset för kommunikationsverktyget ytterligare.

Det nya läget Together Mode är tänkt att ge deltagarna känslan av att sitta i samma lokal, detta tack vare användningen av smarta algoritmer och en gemensam bakgrundsbild.

Med hjälp av Dynamic View kan du ställa in hur de andra deltagarna ska grupperas på din skärm. Till exempel kan du välja att se alla på en gång eller dela upp dem i mindre grupper.

Vidare bjuds vi på en lång rad nya filter som bland annat gör det möjligt att justera ljuset och skärpan vid behov.

Bland övriga nyheter kan nämnas stöd för chattbubblor och möjligheten att direktöversätta meddelanden som skrivs på andra språk.

Vill du veta mer om de nya funktionerna kan du besöka Microsofts webbplats.