Totalt såldes 64,8 miljoner pc i världen under andra kvartalet, vilket innebär en tillväxt på 2,8 procent jämfört med samma period förra året. Detta enligt analysföretaget Gartners senaste rapport.

I början av året led pc-leverantörerna av störningar i leveranskedjan, vilket slog hårt mot försäljningen, men andra kvartalet har förbättringar skett samtidigt som efterfrågan på mobila enheter varit stark.

– Andra kvartalet präglades av återhämtning för den globala pc-marknaden på kort sikt, och en exceptionellt stark tillväxt i Europa, säger Mikako Kitagawa, analytiker på Gartner.

– Efter kraftiga störningar i leveranskedjan i början av 2020 på grund av Covid-19-epidemin så kan en del av tillväxten det här kvartalet förklaras av att distributörer och återförsäljare återställde sina leveranser till i stort sett normala nivåer.

Mikako Kitagawa fortsätter:

– Dessutom var tillväxten av mobila datorer stark, drivet av flera faktorer, som att företagen ställde om för distansarbete, online-utbildning och att konsumenterna hade ett behov av att uppgradera.

De här effekterna är dock kortsiktiga konstaterar Gartner i rapporten.

Lenovo och HP delar på förstaplatsen med en marknadsandel på 25 procent vardera. Dell är tvåa med nästan 17 procent av marknaden. Därefter följer Apple med en marknadsandel på knappt sju procent.

Läs mer: Största pc-raset på sju år – men skräckscenariot uteblev