I början av året presenterade Microsoft en ny miljösatsning och då fick vi bland annat veta att företagets mål är att företagets utsläpp av koldioxid ska vara under noll inom de närmaste tio åren, med andra ord ska man fånga in mer koldioxid än man släpper ut.

Som ett led i miljösatsningen låter Microsoft meddela att man nu har bytt ut dieselgeneratorerna i vissa av företagets datacenter mot modernare varianter som använder sig av väteceller. De nya generatorerna är på 250 kilowatt och kan användas i uppemot 48 timmar i sträck i händelse av ett strömavbrott.

Nästa steg är att testa väteceller på 3 megawatt, vilket räcker för att driva datacentren som används för Azure.

Mer information om Microsofts miljösatsning finns att läsa på sajten On MSFT.