Facebook har lämnat in en överklagan till EU-domstolen gällande vissa interna dokument som EU-kommissionen vill att företaget ska lämna ut i samband med kommissionens utredningar som håller på att granska huruvida Facebook brutit mot konkurrenslagar, rapporterar BBC.

EU-kommissionen har då begärt ut dokument som ska innehålla 2500 specifika nyckelfraser. Facebook säger att detta innebär att de också kommer behöva lämna ut orelaterad men känslig data som inte är relevant för utredningarna.

Enligt Facebook är några av fraserna som EU-kommissionen frågat efter ”big question”, ”shut down” och ”not good for us”, vilket skulle kunna tvinga Facebook att bland annat lämna över säkerhetsinformation om deras högkvarter i Kalifornien.

En representant från Facebook säger att företag inte på något sätt försöker dra ut på utredningen och hittills lämnat ut den information som efterfrågats. Facebook har också erbjudit utredarna att granska känsliga men icke relevanta dokument i en säker miljö där inga kopior kan göras. Något som EU-kommissionen avböjt. 

EU-kommissionen har i gensvar sagt att de kommer försvara sitt fall i domstol och att deras utredning fortsätter.

Läs också: EU-domstolen - Privacy Shield räcker inte som skydd för personuppgifter