60 181 250 euro. Så mycket har EU-ländernas GDPR-böter gått på hittills under 2020 enligt en sammanställning som finansnyhetssajten Finbold har gjort. Det motsvarar drygt 620 miljoner kronor.

Flitigast i att döma ut sanktioner är Spanien som hunnit med 76 stycken sedan lagen trädde i kraft för drygt två år sedan. Men det betyder inte att Spanien leder när det gäller de belopp som utdömts – där ligger landet bara på en fjärde plats i EU med sina drygt 1,9 miljoner euro.

I stället är det Italien som leder ligan när det gäller hur mycket som dömts ut och står för merparten av totalbeloppet med sina knappa 46 miljoner euro fördelat på 13 tillfällen.

I Sverige har Datainspektionen dömt ut nästan 7 miljoner euro i sanktionsavgifter i fyra olika fall och med det är vi tvåa när det gäller de totala sanktionernas storlek. Nästan hela det beloppet handlar om den sanktionsavgift som utdömdes mot Google i mars.

Läs också: Två år med GDPR – ”i år ska vi rikta in oss på samtycke”
GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s dataskyddsregler