En ny stundande storaffär är på gång i den svenska konsultbranschen. Det är riskkapitalbolaget Triton som genom sitt helägda bolag Trisall lagt budet med målet att köpa samtliga aktier i HiQ. Trisall betalar 70 kronor kontant för varje aktie, vilket ger ett totalvärde på cirka 3,909 miljarder kronor.

Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Trisall blir ägare till aktier motsvarande minst 70 procent av aktierna i HiQ.

Från Tritons håll skriver man att man tror på HiQ och dess strategi, men konstaterar att det behövs investeringar för att fortsätta växa.

”Triton står bakom HiQ:s strategi och anser att HiQ är väl positionerat för att framgångsrikt genomföra den. Triton anser dock att HiQ skulle dra nytta av ökade investeringar då HiQ har potentialen att, med rätt investeringar, vara en plattform för fortsatt tillväxt, både nationellt och internationellt. De investeringar som Triton ser som nödvändiga för att HiQ ska kunna nå sin fulla potential kommer sannolikt att påverka HiQ:s möjlighet att lämna utdelning på kort- och medellång sikt och kräva ytterligare kapital från aktieägarna”, skriver bolaget, som också bedömer att transaktionen kommer att kräva godkännande från konkurrensmyndigheter i Sverige och Finland.

Man skriver också att HiQ:s styrelse förväntas att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden. Den infaller enligt Tritons preliminära tidsplan mellan 10 september och 1 oktober.

Läs också: Så slår pandemin mot konsultpriserna – "lockpriser fungerar inte längre"