Inom molnbaserade infrastrukturtjänster har Amazon Web Services tagit ledartröjan och Microsoft har etablerat sig som nummer två med sin Azure-plattform. Först därefter kommer Google Cloud.

Men när analysföretaget Canalys nu riktat förstoringsglaset mot hur det ser ut i detaljhandeln och e-handeln i världen så rankar de Google som nummer ett i den här sektorn.

När Canalys gör sin ranking över hur molnleverantörerna presterar i den här sektorn tittar de på vilka vertikalspecifika lösningar som erbjuds, vilka nyckelkunder och partners som finns samt vilka övergripande strategier i sektorn leverantörerna har.

Pekas ut som kärnområde

Ett viktigt skäl till det här är Googles strategi att rikta in sig just på vissa utvalda branscher – och där detaljhandeln har pekats ut som ett kärnområde.

Google har också rekryterat aggressivt och jobbat med att arbeta upp partnerskap med systemintegratörer just för att stärka det här segmentet. Nyligen utökade de sitt avtal med Best Buy som standardiserat på Google, men de har också stora tyska kedjor i portföljen, som Metro och Target. Då Google kan utnyttja sin styrka inom annons och sök kan de erbjuda mer än drift och lagring åt företagen i det här segmentet, konstaterar Canalys.

Det här är också en sektor som påverkats kraftigt av Covid-19-pandemin och många kedjor har varit tvungna att skifta över verksamhet till e-handel. Det här har i sin tur inneburit att efterfrågan på många molnbaserade tjänster har vuxit.

Ökar förtroendet i relationen

– Detaljhandelskedjor behöver bevis på att deras molnleverantör kan stötta dem inte bara med att växa utan också genom att driva plattformsinnovation. En leverantör som har specialiserade supportteam och ekosystem av partner som hjälper till att driva innovation ökar förtroendet i den här relationen, säger Blake Murray, analytiker på Canalys.

Detaljhandeln är viktig även för AWS och Microsoft. Azure erbjuder till exempel över 2000 detaljhandelsspecifika applikationer via sitt partnernätverk. AWS har naturligtvis genom moderbolaget Amazon stor erfarenhet inom området. Men AWS lider, enligt Canalys, av att många stora detaljhandelskedjor konkurrerar med det gigantiska moderbolaget Amazon.com.

– På grund av den här konkurrensaspekten har många stora detaljhandelskedjor valt att arbeta med andra molnleverantörer, säger Blake Murray.

Efter de här tre stora spelarna kommer kinesiska Alibaba som håller på och växer utanför den kinesiska hemmamarknaden, och de håller på att bygga infrastruktur och partnerskap bland annat i Europa. Dock har Alibaba fortfarande svårt att ta sig in i vissa länder, konstaterar Canalys.

Läs mer:
AWS, Azure eller Google Cloud – vilket gratismoln är bäst?
Teknikgenombrott – Google Cloud inför kryptering av data under användning