Under 2018 och 2019 köpte Visolit bolag i rasande takt. Efter en period av stiltje är det nu dags igen. Det senaste förvärvet, Innovasjon, har kunder inom flera branscher, men kunder inom sjöfart är en tydlig nisch. Exempel på kunder är Oslo Shipbrokers och Uni Offshore. Bolaget, som nu blir en del av Visolit, har 19 anställda och omsatte 30,3 miljoner norska kronor under 2019.

– Kunder uppskattar vår lokala närvaro och med kontor som täcker stora delar av Sverige och Norge får Visolits kunder en partner med närhet till, och kunskap om, branschen de verkar i. Vi stärker vår position ytterligare geografiskt och i branschvertikalen sjöfart, och står väl rustade för att hjälpa kunder över till molnet, säger Visolits koncernchef Terje Mjøs om köpet av Innovasjon, som har stort fokus på molnet.

– Marknaden för molntjänster är i kraftig tillväxt, både för att företag verkligen har fått upp ögonen för molnets möjligheter och för att nya arbetsmönster accelererar på grund av coronaviruset. Vi har både den kompetens, erfarenhet och tjänster som behövs för att möta denna ökade efterfrågan.

– Vi valde Visolit eftersom vi behåller närheten till våra kunder, samtidigt som vi får en samarbetspartner i ryggen som har stark branschkännedom och kunderfarenhet från en större professionell miljö. Ökad omfattning och komplexitet i lagstadgade krav innebär att kunderna är mer oroade av säkerhet och efterlevnad av regelverk. Visolit stärker vår förmåga att leverera på dessa kundkrav, säger Ingar Brokke, partner och grundare av Innovasjon om att bli en del av Visolit.

Läs också: Visolit kastar inte loss från Göteborg