Bolagets svenska Emea-chef, Andrés Portillo, konstaterar att situationen med anställda som delvis jobbar från kontoret och delvis jobbar på distans skapar nya utmaningar för företag att hantera säkerhetsaspekter, och där ser han att det nya sammanslagna bolaget hittat rätt.

– Du kan inte bygga brandväggar runt dina anställda, utan företag måste utbilda personalen att göra rätt val, säger han.

Slår ihop bolagen

Vi har tidigare skrivit om hur Jazz Networks fick ett prestigefullt pris för sin plattform, som jobbar med maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka avvikelser i användarnas beteende, samt identifiera vem som ligger bakom eventuella attacker. Nu ska man alltså slå ihop bolaget med Vaion, som jobbar med videosäkerhet, och använder masknininlärnnng för att analysera videoinnehåll från kameror.

– Det enda sättet att skydda sig mot cyberhot och fysiska hot är att ha en lösning som kopplar samman båda delarna. I april berättade vi om vår vision, och under de senaste fem månaderna, har vi kopplat samman de båda sidorna. Genom att arbeta med nya partner har vi kunnat hjälpa organisationer från olika branscher att skydda sina viktigaste tillgångar, både online och offline, säger Avas koncernchef Tormod Ree om bakgrunden till sammanslagningen.

Vuxit rejält

Sedan man tog hem tävlingen Insider Threat Attack har verksamheten vuxit rejält. Idag har man 30 personer som jobbar med sälj och marknad i Europa. För bara ett och ett halvt år sedan utgjordes den styrkan av två personer. Man har även slagit ihop avdelningarna för forskning och utveckling i både Oslo och London.

Andrés Portillo säger att man även har dubblerat antalet kunder från kvartal till kvartal, och det han gläds allra mest åt är att kunder som har köpt tidigare återkommer och vill utöka med fler tjänster. Och hemma i Norden har bolagets strävan efter säkerhet i realtid också börjat uppskattas mer av partnerledet.

– Vi gläds åt samarbetet. Ava har en unik förståelse för marknadens verkliga smärtpunkter. Utöver att skydda mot både fysiska hot och cyberhot, så förstår Ava att företag inte alltid har egna resurser för att övervaka verksamheten 24/7. Avas användning av maskininlärning och molnet underlättar belastningen på de interna resurserna, säger Urban Jansson, säljchef på Cygate.

Läs också: Nu kastar Visolit loss shoppandet igen