Det är ABB Information Systems som ska omvandla sin infrastrukturdrift och tar hjälp av TCS som får i uppdrag att hantera den svensk-schweiziska industrijättens molntjänster. De båda bolagen har ett samarbete sedan tidigare, och det nya utökade avtalet gäller till största delen verksamheten i Schweiz.

– När vi går mot en modern modell för hanterade tjänster behövde vi en pålitlig it-partner med stor erfarenhet av att tillhandahålla denna tjänst. Vi valde TCS på grund av deras expertis inom hanterade tjänster, deras förmåga att skala globalt och att arbeta med mycket komplexa organisationer, säger Alec Joannou, som har titeln group cio på ABB.

TCS kommer att vara ABB:s partner för hanterade tjänster, där man ska ta ett helhetsansvar för hostinginfrastrukturen samt hantera molntjänsterna.

Ska automatisera och förenkla

Tillsammans ska de båda bolagen bygga en molnet först-strategi med syftet förenkla, kvalitetssäkra och automatisera de tjänster som finns i ABB:s datacenter men även andra anläggningar.

Arbetsnamnet på det TCS uppdrag är Program RIO. Prabhu Chakravarthy, Group IS Program Leader på ABB, säger så här om att valet föll på TCS även här.

– Programmets omfattning krävde ett fast åtagande från ABB och de företag som var med i upphandlingen. Vi efterfrågade teknik, innovation och förändringshantering med noggrant övervägande av mänskliga element vilket fördes fram väl av TCS, säger han.

Läs också: ABB tecknar stora kontrakt med Wipro och IBM – infrastrukturen ska bli global