I april skrev vi om hur konsultjätten Tietoevry sjösatte sitt stora besparingsprogram. Den gången var Sverige det land som drabbades hårdast, när 260 tjänster togs bort.

På frågan om 260 tjänster var tillräckligt, eller om det skulle komma mera svarade Sverige-vd Karin Schreil så här:

– Vi försöker göra det här i en samlad våg fram till sommaren. Sedan får vi se om vi behöver göra mer under hösten. Det beror lite på hur vi kommer ur coronasituationen.

Sverige tar stora smällen

Hösten hann inte bli särskilt långvarig innan nästa våg kom. Igår meddelade bolaget nästa stora nedskärning, och även den här gången är det Sverige som får ta den största smällen.

Av de 550 tjänster som ska bort den här gången hittar vi 160 i Sverige, 150 i Norge, 90 i Finland och 150 i andra länder.

Bolaget meddelar att förhandlingar nu har inletts för vidare åtgärder till följd av fusionen, med målet att det ska “bidra till en konkurrenskraftig kostnadsstruktur”. De pågående samtalen kommer enligt bolaget att genomföras i enlighet med lagstiftning och praxis i varje land och förväntas vara klara i slutet av året.

Alltid svårt med liknande åtgärder

– Tietoevrys integration efter fusionen har gått bra de senaste månaderna och vi bygger nu en stark grund för framtiden. Med de åtgärder som tillkännages idag strävar vi efter att säkerställa att vårt företag står starkt rustat på en globalt konkurrenskraftig marknad. Den här typen av åtgärder är alltid svåra och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att stötta de drabbade medarbetarna, säger vd och koncernchef Kimmo Alkio om beslutet och konstaterar vidare:

– Parallellt strävar vi efter att behålla vårt momentum under den här perioden, där vi även tar hänsyn till effekterna av coronapandemin.

Läs också: Sverige drabbas hårdast när Tietoevry börjar skära ner