Genom den här digitala regelboken som går under namnet ”Digital Services Act” ska EU-kommissionen ta fram riktlinjer för hur man får dela data och för den digitala marknaden bland annat ur ett konkurrensperspektiv.

Kommissionens offentliga samrådsperiod upphör den 8 september.

Sök- och molnjätten Google vädjar nu i en bloggpost till EU-kommissionen att vara flexibla och undvika ”one-size-fits-all”-lösningar för it-sektorn.

Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Google uppmuntrar samtidigt europeiska lagstiftare att bringa klarhet i vad det är för regler och ansvarsutkrävande som gäller för online-tjänster.

Google uppger vidare att det är viktigt att identifiera olagligt innehåll, men att använda teknik för att göra det skulle kunna begränsa européernas tillgång till information.

Kommissionen bör uppdatera sina regler med ett graderat schema för undantag från ansvar, däribland för sökmotorer och molntjänster, anser Google.

Läs mer: Besked i molnfrågan dröjer – regeringens utredning ett halvår försenad