Det nya avtalet är globalt och tecknat på fyra år. Under den tiden ska Iver leverera drifttjänster till Envirotainer från sina egna datacenter i Sverige och på Microsofts molnplattform Azure. Wan/lan-drift, wifi, applikationsdrift och övervakning, säkerhetstjänster, Office 365, klient- och licenshantering samt servicedesktjänster ingår också.

Envirotainer finns, utöver sin verksamhet och sitt huvudkontor i Sverige, även i Frankfurt, Dallas, Atlanta, Singapore och Incheon.

– Vi har haft Iver som helhetsleverantör de senaste tre åren och väljer nu att förlänga avtalet i ytterligare fyra år då Iver möter våra högt ställda krav för it-tjänster som levereras både nationellt och internationellt, säger Robert Vallin, ansvarig för IT Operations på Envirotainer.

– Envirotainers starka tillväxt ställer stora krav på ett modernt, flexibelt och strömlinjeformat it-stöd. Vi som leverantör behöver därför i ett nära partnerskap med Envirotainer vara lyhörda mottagare av de krav och behov som finns inom verksamheten. Vi har under föregående avtalsperiod etablerat ett nära och utvecklande partnerskap där vi utöver en stabil leverans av it-drifttjänster ständigt förbättrat de avtalade tjänsterna och dessutom utvecklat nya tjänster utifrån förändrade verksamhetsbehov, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.

Läs också: Iver snuvar Atea på västlig fastighetsaffär