Vi har tidigare skrivit om att AWS inte bara investerar i svenska datacenter. Sverige är också ett av de länder där molnjätten valt att investera i förnybar energi, i form av vindkraftsparker.

I dag invigs det som är Amazonkoncernens första vindkraftpark utanför USA, i värmländska Bäckhammar, som ligger i Kristinehamns kommun. Enligt AWS ska projektet, som är på 91 megawatt, stötta AWS svenska datacenter men även Amazons detaljhandel. Den förväntade leveransen är på 280 000 megawattimmar, vilket enligt bolaget motsvarar driften av 29 000 genomsnittliga bostäder i Sverige.

Med sin storsatsning på vindkraft hoppas Amazon uppnå sitt mål om att drivas av 100 procent förnybar energi 2025.

– Vår vindkraftspark i Bäckhammar är en viktig milstolpe i vår resa mot att driva vår verksamhet med 100 procent förnybar energi. Vi är mycket glada över att projektet är igång och producerar ren energi, säger Nat Sahlstrom, chef för Amazon Energy.

Första vindkraftsparken utanför USA

– Vår vindkraftspark i Sverige är det första Amazonprojektet för förnybar energi som går ut på nätet utanför USA. Vi har investerat och vuxit i Sverige i nästan ett decennium, och detta bekräftar vårt åtagande att skapa en hållbar framtid inte bara för vårt företag utan också för de samhällen där vi är verksamma, säger Nordenchefen Guido Bartels.

Bäckhammar är den första av de två svenska anläggningar som Amazon planerar. Nästa projekt, som ska ligga i Västernorrland, som ska bli en vindkraftspark på 122 megawatt, förväntas påbörjas under 2022.

Totalt är det åtta projekt som ska sjösättas i Europa, sex stycken med vindkraft och två med solceller. Utöver de två svenska projekten kommer ytterligare två att invigas i år, i Irland och Spanien.

Läs också: Molnjättens svar på statens molnplaner: ”Säkerhet är högsta prioritet för oss”