I maj skrev vi om att Google har en bra bit att gå innan deras bolag DCS International ska få det miljötillstånd som krävs för att bygga datacenter i Horndal i Avesta kommun.

Google har gjort sin läxa, men inte fått godkänt av länsstyrelsen i Dalarna den här gången heller. Även den här gången måste ansökan kompletteras, skriver Avesta Tidning.

Krävde extra utredning

Google krävdes på en extra utredning på 17 punkter, och Miljö- och markdomstolen begärde också att det Googleägda bolaget skulle lämna kompletteringar. I slutet av juli kom det också in en 69 sidor lång inlaga till domstolen.

Det som inte är tillräckligt utförligt den här gången handlar först och främst om hur Google planerar att ta tillvara spillvärmen från datacentret, och länsstyrelsen har även en del kompletterande frågor kring dagvatten och buller.

Vill skjuta på avgörande

Myndigheten vill bland annat ha en konkret redovisning om det finns möjlighet att återvinna spillvärmen genom fjärrvärmenät. Från länsstyrelsens yrkande framgår att man vill att avgörandet av spillvärmefrågan skjuts upp under en prövotid. Under den tiden ska Googlebolaget kartlägga hur mycket värme som anläggningen producerar och hur mycket som kommer att användas till att värma personalutrymmena.

Än en gång bestrider länsstyrelsen alltså att Google ska få det tillstånd man söker. För det krävs fler kompletteringar. Antalet punkter som brister har dock krympt från 17 till fyra.

Läs också: Nu har Amazons värmländska vindar blåsts igång