Github, liksom många andra stora it-bolag, ser över hur de använder traditionell terminologi inom it-industrin. Termer som ”master”, ”slave”, ”whitelist” och ”blacklist” med flera bör ersättas med mer inkluderande termer, anser bolagen.

Github, som redan i somras aviserade att de ska ersätta termen ”master”, har nu kommit till skott och ser till att alla nya repos från den 1 oktober namnges som ”main” istället för ”master”, skriver ZDNet.

Master är huvudgrenen av den kod utvecklarna arbetar med i sina Github-repos. Utvecklarna kopierar master-grenen till sina lokala datorer där de kan arbeta med koden på var sitt håll. De lokala versionerna av koden kan sedan sammanfogas med master till en ny version av huvudgrenen, och så vidare.

Enkel tjänst för namnbyte

Alla existerande repos kan dock behålla termen master – Github anser att det i nuläget innebär för mycket krångel att byta termen, men företaget kommer att erbjuda en enkel tjänst för namnbyte efter nyår.

Githubs initiativ följer en allmän trend bland it-bolag som Microsoft, IBM, Twitter, Red Hat, MySQL, Linux och OpenBSD att ändra terminologi som kan anses icke-inkluderande för till exempel minoriteter.

Github bygger på Git, ett öppen källkodsprojekt för versionshantering av kod, och utvecklingsgruppen bakom Git har även de uttalat att de ska se till att det åtminstone går att byta ut olika termer mot andra.

Läs också:
Microsoft Teams kan nu integrera GitHub
Microsoft stänger Visual Studio Codespaces – projekt kan inte migreras till Github