På sin resa genom remissförfarande har Datainspektionens nya namn Integritetsskyddsmyndigheten mött en del invändningar – inte minst från Datainspektionen själv som påpekat att ordet integritet har flera betydelser som inte faller inom myndighetens tillsynsområde. I stället har Dataskyddsmyndigheten föreslagits.

Men regeringen föreslår ändå att det nya namnet ska bli Integritetsskyddsmyndigheten även om en del av betydelserna av ordet integritet faller utanför myndighetens uppdrag.

I budgetpropositionen som presenterades i dag skriver regeringen:

”Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.”

Namnbytet föreslås bli av den 1 januari 2021.

Läs också:
Datainspektionen byter namn – men vad ska den egentligen heta? 
Datainspektionen byter namn och får fler uppgifter – och mer pengar