I slutet av augusti framkom det att Arawak, som främst utgörs av styrelseordförande Staffan Salén och styrelseledamot Erik Åfors, vill köpa loss Ework.

Nu har styrelsen kommit med sitt utlåtande om budet. Eller det vill säga styrelsen minus de två budgivarna. Och de oberoende styrelseledamöterna rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera budet från Arawak.

De oberoende styrelseledamöterna poängterar att man inte har anledning att ifrågasätta den framtida strategi de nya ägarna lagt fram utan det handlar om att budet är för lågt.

“De oberoende styrelseledamöternas uppfattning om erbjudandet är baserad på en samlad bedömning av ett antal faktorer som de har ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Eworks nuvarande strategiska och finansiella ställning, förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Mot denna bakgrund rekommenderar de oberoende styrelseledamöterna enhälligt aktieägarna i Ework att inte acceptera erbjudandet eftersom erbjudandet inte reflekterar Eworks fulla värde”, lyder förklaringen i ett pressmeddelande och poängterar att rekommendationen stöds av den fairness opinion som inhämtats från Grant Thornton.

Läs också: Så många får gå efter Ateas varsel i Stockholm