Techjättarnas marknadsdominans behöver starkare nypor för att kunna stävjas. Det anser EU- kommissionen. Och nu föreslås flera åtgärder som ska kunna tas till som att tvinga dem att bryta upp eller sälja sin verksamhet om deras dominans hotar kunders och mindre konkurrenters intressen, rapporterar Ars Technica.

Åtgärderna ska dock bara användas i undantagsfall, när omständigheterna är extrema, enligt EU-kommissionären Thierry Breton som leder översynen av det digitala regelsystemet.

Graderingssystem övervägs

Samtidigt övervägs också någon slags graderingssystem där användare och konkurrenter ska kunna bedöma hur företagen sköter sig när det gäller exempelvis skatter eller hur snabbt de tar ner olagligt innehåll.

– Det finns en känsla bland de som använder de här plattformarna att de är för stora för att bry sig, säger Thierry Breton.

Han jämför plattformarnas makt med den makt bankerna hade före finanskrisen.

– Vi behöver bättre tillsyn över de här stora plattformarna på samma sätt som vi då gjorde med banksystemet.

Förslagen håller nu på att slutföras och ska sedan godkännas också av Europaparlamentet och Europarådet.

Läs också:
Därför hotar Facebook att lämna Europa
EU-domstolen värnar nätneutraliteten i uppmärksammat mål