Distansarbetet ser inom närtid ut att fortsätta, men om det fortsätter även på längre sikt, om distansarbete blir det ”nya normala”, kan 38 procent av kontorsarbetare tänka sig att flytta till en annan del av landet eller till och med till ett annat land. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Sifo, beställd av Citrix (som bland annat levererar system för distansarbete). Det huvudsakliga skälet till att flytta som anges av respondenterna är ökad livskvalitet.

Resultatet av undersökningen skiljer sig en aning mellan kvinnor och män. Kvinnor är något mindre benägna att flytta, 34 procent av kvinnorna svarar att de kan tänka sig att flytta, medan 41 procent av männen är villiga att flytta.

– Det är intressant att se att så många har reflekterat över att flytta och ändra sina liv på grund av den rådande situationen. Tekniken för distansarbete har funnits sedan tidigare, vilket möjliggör flytt för de som vill och kan. För arbetsgivare ger det också ökad möjlighet att bredda sin rekryteringsbas, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

Skillnad mellan åldersgrupper

Undersökningen visar också att benägenheten att flytta är skiljer sig åt om flyttlasset är tänkt att gå till en annan del av Sverige eller utomlands, och benägenheten skiljer sig också mellan åldersgrupper:

  • 15 procent uppgav att de kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige.
  • Fem procent uppgav att de kan tänka sig att flytta utomlands.
  • 18 procent angav att de kan tänka sig att flytta antingen till en annan del av Sverige eller utomlands.
  • Yngre är mer beredda att flytta än äldre. I åldersgruppen 18-34 år är 46 procent beredda att flytta, medan 28 procent i åldersgruppen 50-65 år uppgav att de kan tänka sig att flytta.

Den främsta orsaken till att flytta är ökad livskvalitet, till exempel angav 68 procent att de komma närmare naturen. Den näst vanligaste anledningen (15 procent) är att komma närmare släkt och vänner, sju procent vill minska boendekostnaderna och nio procent anger andra skäl.

– Coronapandemin har visat att kontorsarbetare kan arbeta på distans minst lika produktivt och med samma tillgång till teknik som på kontoret, dessutom i en säker miljö. Detta ökar möjligheterna för var de anställda bosätter sig, säger Suzana Drakulic på Citrix.

Läs också:
Var femte chef har hittat nya möjligheter i pandemin
Åh nej! Här är videomötenas värsta bakgrundsval