Den här affären rullades upp i tyska medier i slutet av förra året och handlar om att H&M:s servicecenter i Tyskland samlat in privata och känsliga uppgifter om de anställda, bland annat hälsostatus, i ett hemligt dataregister.

Efter ett tekniskt fel avslöjades registret varefter H&M anmälde händelsen till tillsynsmyndigheter som drog igång en utredning.

I sin delårsrapport som presenteras i dag skriver H&M att de nu får betala en sanktionsavgift på motsvarande 367 miljoner för incidenten:

”Försäljningskostnaderna har även belastats med en reservering hänförlig till en intern personuppgiftsincident vid ett servicecenter i Nürnberg, som bolaget självt anmälde i oktober 2019. Den regionala dataskyddsmyndigheten i Hamburg har belagt bolaget med en sanktionsavgift om 35 miljoner euro. H&M-gruppen tillstår att fel har begåtts på servicecentret och kraftfulla åtgärder har gjorts för att rätta till det inträffade”.

Läs mer: It-varsel och konsultkapning på H&M