Orsaken till att det tar så lång tid att få upp e-posten igen har att göra med att de anställda vid Göteborgs universitetet använder olika typer av datorer som uppdateras och servas på olika sätt enligt it-chefen Sören Ehrnberg.

– Därför går det i nuläget inte att säga när alla användare har e-post igen, men klart är att det löpande kommer att bli allt fler. Vi ser att de olika tekniska utmaningarna kan hanteras.

Ungefär hälften av de anställda fick tillbaka sin e-post bara några dagar efter haveriet men fortfarande återstår runt 2 500 medarbetare som inte har en fungerande e-post bedömer han.

– Att e-posten inte fungerar för alla är ett mycket allvarligt läge för hela vår verksamhet och visar på sårbarheten i vårt digitaliserade samhälle, säger rektor Eva Wiberg i en kommentar på universitetets hemsida.

Hon tillägger att händelsen behöver utredas grundligt och att förberedelser för en djupgående revision pågår.

Haveriet är också sedan tidigare anmäld som en säkerhetsincident till Datainspektionen enligt GDPR.

Läs också: Mejlhaveri på universitet – användare utan e-post i en vecka