Upphandlingen avser användarnära tjänster, it-drift och säkerhetstjänster. Tietoevry har valts som leverantör inom fyra av fem avtalsområden. Det är infrastrukturtjänster, service desk och on-site support, säkerhetstjänster och arbetsplatstjänster.

Tidigare har CGI varit Västerås it-leverantör, efter att man förlängt sitt avtal 2016. Men den här gången var det alltså Tietoevry som vann. Det nytecknade avtalet sträcker sig över fyra år med option på förlängning av leveransen med ytterligare två år, och beräknas vara värt 300 miljoner kronor.

Höga krav på ökad säkerhet

Stadens mål är att underlätta vardagen för sina cirka 11 000 medarbetare inom vård och omsorg, skola och kommunala bolag. I upphandlingen ställdes höga krav på användarupplevelse, hög effektivitet och kvalitet samt ökad säkerhet och tillgänglighet.

– Vi vill ha en partner som kan stötta oss i vårt digitaliseringsarbete, möjliggöra effektiva och säkra tjänster i vardagen och driva utvecklingen framåt. Vi är därför väldigt glada över att kunna samarbeta med Tietoevry i vår fortsatta digitaliseringsresa för att erbjuda anställda och medborgare bästa möjliga digitala tjänster, säger Västerås stads digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström.

– Vi är djupt engagerade i hur offentlig sektor kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter och har lång erfarenhet av att leverera it-stöd till kommuner, myndigheter och regioner. Det är extra roligt att se att vi som ett enat Tietoevry, tillsammans med våra kunder, kan bidra till ännu mer samhällsnytta, säger Bengt-Göran Kangas, som är ansvarig för offentlig sektor på Tietoevry i Sverige.

Läs också: Tietoevry fortsätter skära ner – 160 får gå i Sverige