Under tisdagen gjorde EU-domstolen det klart att medlemsstaterna inte får samla in massiva mängder med mobil- och internetdata från sina medborgare, rapporterar CNBC.

Domen är ett svar till flera stämningsansökningar gjorda av Privacy Internationel och La Quadrature du Net som argumenterar för att flera övervakningsmetoder i Storbritannien, Frankrike och Belgien bryter mot mänskliga rättigheter. 

Ingen regering står över lagen

”I dessa turbulenta tider är domen en påminnelse om att ingen regering ska stå över lagen. Demokratiska samhällen måste begränsa och kontrollera övervakningsmakten som vår polis och säkerhetstjänst har.” säger Caroline Wilson Palow vid Privacy International i ett uttalande och tillägger:

”Samtidigt som polis och säkerhetstjänst har ett viktigt uppdrag att hålla oss säkra, så behöver de göra det i linje med regler som förhindrar missbruk av deras väldigt stora makt. De bör fokusera på att ge oss effektiv, målinriktad övervakning som skyddar både vår säkerhet och våra rättigheter.”

Medlemsstaterna kan fortfarande kringgå denna regel om ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten skulle uppstå. Detta kräver dock att det finns ordentliga säkerhetsprotokoll på plats och att det hela ses över av antingen en domstol eller en självständig administrativ myndighet.

Läs också: Ska Sverige gå med i Europamolnet Gaia-X? Nu ska regeringen utreda frågan