På fredag samlar EU-kommissionen under ledning av Thierry Brèton Europas ledande experter inom artificiell intelligens, AI, för att formulera unionens framtida strategi inom området. Det är ett viktigt möte – inte bara för vår industris konkurrenskraft utan för vår förmåga att upprätthålla välståndet.

Någon gång mellan 1850 och 1900 drog vi slutsatsen att den då nya och växande industrin krävde nya lagar och regler. Det kunde gälla mat, transporter, maskiner eller mediciner. Nu konfronteras vi med samma problematik när det gäller vår digitala strategi. Detta är svårt och komplicerat. Vi vill absolut undvika en situation som sammanfattas av den klassiska repliken från filmen Dr Strangelove: ”The only thing we can agree is no one is responsible.”

Lokal infrastruktur utgör basen

Kommissionen har hittills i huvudsak inriktat sig på att begränsa och reglera de amerikanska teknikjättarnas framfart. De kinesiska telekomleverantörerna begränsas också alltmer. Samtidigt saknar EU en egen plan. Den politiska drivkraften att fokusera på de dominanta privata digitala tjänsterna riskerar emellertid att slå undan benen för vår egen framgångsrika europeiska tillverkningsindustri.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vi förstår oron för digitaliseringen, men börjar man med regler och förordningar, blir slutresultatet att bara teknikjättarna har resurser att anpassa sig. Nya tekniska lösningar och startups hamnar då i skuggan. Låt istället en infrastruktur som utgår från befintliga enheter direkt på industrins maskiner bli basen för en europeisk AI-strategi. Med en sådan lösning kontrolleras både analys och data lokalt av den rättmätige ägaren.

Industrins digitalisering blir katalysatorn

Data ska endast lagras i centrala moln om det verkligen behövs. Det mesta kan göras lokalt med smarta AI-lösningar. Industrins digitalisering kan därmed bli en katalysator som i grunden bygger en helt ny digital infrastruktur. Det finns två väldigt enkla ekonomiska argument för en sådan strategi:

  • För det första är det väldigt dyrt att skicka, lagra och processa stora datavolymer centralt, och i takt med att dessa volymer växer exponentiellt ökar kostnaden nu i motsvarande grad.
  • För det andra kan företagen med lokalt baserade analysverktyg också till exempel kontinuerligt mäta och verifiera sina maskiners miljöpåverkan. Företagens omedelbara miljöåtgärder kan därmed omvandlas till lägre låneräntor genom EU:s nya finansiella instrument. (En betydande del av EU:s Corona-budget ska enligt kommissionens förslag gå till så kallade ”sustainability-linked bonds” inom ramen för den europeiska gröna given och är direkt ämnade för europeiska företag.)

Från att agera bromskloss mot Kina och USA kan EU nu istället – med Ericsson, Nokia och våra världsledande industriföretag i spetsen – själv ta fram en offensiv lokalt kontrollerad AI-strategi. Tekniskt ledarskap leder till politisk handlingskraft. Inte tvärtom!

Ta tillbaka kontrollen

Hur vi använder och anpassar vår industri och vardag till AI och allt den digitala tekniken erbjuder kommer i det långa loppet även påverka vår politiska konstitution. Dagens digitala värld har i mångt och mycket kommit att präglas av våra personliga vanor och tjänster. Det mesta är gratis. Men, vi betalar genom att vara produkten, förlorar vårt oberoende och låter vår personliga data bli en handelsvara. För europeisk industri är detta helt otänkbart.

Med distribuerade lokalt baserade analysverktyg låter vi istället europeiska företag och konsumenter ta tillbaka kontrollen över sin data och kostnader, vilket skapar många fördelar även för samhället:

  • Minskade integritetsproblem. Genom att datainsamlingen sker direkt i den lokalt baserade infrastrukturen kommer vi runt politiska invändningar samt praktiska och etiska problem kring datainsamling.
  • Mer robust och säkert. En infrastruktur med distribuerade smarta enheter blir också mer robust och säker – både för industriella och privata tjänster.
  • Bidrar till uppfyllda globala hållbarhetsmål. Med hjälp av AI kan hela 134 av 169 av FN:s globala delmål inom hållbar utveckling nås enligt tidskriften Nature i januari 2020. Självklart gäller det samtidigt att de etiska och sociala riskerna med AI tas på allvar.

Vi behöver inte vänta.

I stället för att ingen blir ansvarig – låt oss ta ledningen nu!

Jan Nilsson vd och medgrundare av Stream Analyze Sweden

Tore Rischcto och medgrundare av Stream Analyze Sweden