Storsatsande datacenterbolaget Ecodatacenter, som har sin huvudverksamhet i Falun, där man byggt en anläggning med tydligt grön profil, etablerar sig nu i Stockholm genom att ta över två datahallar.

Exakt var de två anläggningarna ligger vill man inte specificera mer än att de ligger någonstans i södra Stockholm. Affären är också ett sätt att få in en ny prestigekund.

Det handlar nämligen om H&M-gruppen, vars datacentertjänster Ecodatacenter nu kommer att hantera. Ett flerårigt avtal har ingåtts mellan parterna, och för H&M-gruppen är outsourcingen inte bara ett viktigt steg vad gäller driften, utan man har dessutom en tydlig vision om att ha en mer klimatsmart datahantering.

– Att få förtroendet från en så pass stor och hållbarhetsfokuserad aktör som H&M-gruppen är fantastiskt och ett viktigt steg för oss. Vi ser fram emot att få bidra till deras ökande digitalisering med höga krav på tillgänglighet, och samtidigt kunna bidra till deras stora fokus på förbättringar inom hållbarhet, säger Magnus Angermund, marknadschef på Ecodatacenter.

Kunderna ska kunna välja

Magnus Angermund säger att det handlar om två av regionens mest hållbara och moderna datacenterfaciliteter, men konstaterar också att det grönaste erbjudandet fortfarande finns i Falun. Tanken är att kunderna ska kunna välja mellan att finnas i Stockholm eller Falun.

Magnus Angermund
Magnus Angermund.

– De två anläggningarna i Stockholm ger oss helt nya möjligheter när det handlar om att hjälpa företag att konvertera till en grönare digitalisering. Våra kunder kan välja att placera sin mest latenskrävande utrustning i Stockholm och använda vårt datacenter i Falun för större datavolymer. Detta kan vara en viktig språngbräda för att underlätta för kunderna att ta sina första steg mot ökad hållbarhet inom it. Den hållbarhetsnivå vi kan erbjuda i Falun går inte att nå upp till i Stockholm, säger Magnus Angermund, som också betonar att det finns flera aspekter att väga in när det handlar om var de stora volymerna ska ligga.

– Vi har dessutom alla ett ansvar att avlasta elnäten i Stockholmsregionen på grund av den elbrist som råder. Det kommer att bli ännu mer märkbart när vi går över till ett mer
modernt och hållbart samhälle.

Krav på storskalighet

Avtalet med H&M-gruppen innefattar klädföretagets datacenterbehov för norra Europa, vilket kräver storskalighet men givetvis också säkerhet.

– Vi ser en tydlig trend i att allt fler bolag och organisationer nu insett vilken miljöpåverkan it faktiskt har och att man nu värderar riktig och bevisad hållbarhet i valet av datacentertjänster, något som även stöds av denna affär. Vi är väldigt stolta över att ha vunnit H&M-koncernens förtroende, säger Ecodatacenters vd Lars Schedin.

Läs också: Akalla stekhett trots Microsoftflytt – nu är det datacentrens tur