I en alldeles färsk rapport har Cisco frågat 1569 yrkesmänniskor globalt om hur de upplever den nya arbetssituationen med distansarbete och social distansering på kontoren.

Enligt den här undersökningen fortskrider utvecklingen med ett omfattande distansarbetande även framöver. Fler än hälften av de anställda uppger att de kommer att arbeta hemifrån fler än åtta dagar varje månad även efter Covid-19 – vilket faktiskt skulle innebära att 98 procent av alla möten innehåller åtminstone en deltagare som arbetar hemifrån.

Minskade kontorsytor

Det här innebär att det kommer att utvecklas ett slags hybrid arbetsmiljö, och det är också så att 77 procent av de större organisationerna kommer att öka flexibiliteten i arbetslivet och 53 procent kommer att minska kontorsytorna.

Det ställer i sin tur krav på utrustningen för videomöten och samarbeten. Men det finns en hel del som de anställda irriterar sig på just vad gäller videomöten.

I undersökningen listas de tio största irritationsmomenten under videomöten när du arbetar från hemmet och de är som följer:

  1. Dåligt ljud. 50 procent.
  2. För många människor pratar på samma gång. 47 procent.
  3. Andra deltagare befinner sig i en skränig miljö. 46 procent.
  4. Att du blir sittande för länge framför din dator. 34 procent.
  5. Bakgrundsljud från din sida. 32 procent.
  6. Oro över hur din bakgrund uppfattas. 28 procent.
  7. Svårigheter att ”brainstorma” eller engagera sig i kreativa grupprojekt. 27 procent.
  8. Svårigheter att ta anteckningar. 23 procent.
  9. Att försöka lista ut vem som är vem på mötet. 27 procent.
  10. Det finns inga irritationsmoment. 2 procent.

Men alla arbetar som bekant inte hemifrån och undersökningen har också sökt svar på frågan vad människor är mest obekväma med i företagets kontorsmiljöer. Det som de flesta svarar är ”att behöva ta på och röra delade kontorsenheter (som konferenstelefoner, pekskärmar, fjärrkontroller med mera). Det följs av ”att behöva åka hiss med för många människor. Därefter att behöva dela skrivbord med andra.

Osäkerhetsfaktorer

Att inte veta när ett rum städades senast (mötesrum, toaletter, delade kontorsytor och så vidare) är också en osäkerhetsfaktor, precis som att inte veta om ett rum har nått sin maxkapacitet för en tillräcklig social distansering.

Vad kan då arbetsgivarna göra i kontorsmiljön för att de anställda ska känna sig säkrare när de kommer till kontoret?

De flesta uppger att en större renlighet och städning när det gäller kontor, rum och prylar skulle hjälpa till. 66 procent svarar att detta skulle få dem att känna sig säkrare.

Regler skulle underlätta

Att färre människor tillåts i mötesrum samtidigt för att uppmuntra social distansering uppger 58 procent skulle att de känner sig säkrare. Lika många tycker att regler för social distansering i hissarna skulle hjälpa till.

Hälften av deltagarna svarar: Minskat delande av skrivbord och att det finns färre saker att röra vid i mötesytor.

Undersökningen går under namnet: The Rise of the hybrid worplace och är gjord av Dimensional Research på uppdrag av Cisco Webex.

Läs mer: Samarbetsverktyg i fokus när många tvingas jobba på distans – här är alternativen