Dyslexiförbundet har, med hjälp av finansiering från Arvsfonden, tagit fram projektet Plugga med bilder, som är en metodik för att hjälpa elever som upplever svårigheter med inlärning. Nu ska projektet digitaliseras, och då har uppdraget gått till konsultbolaget med det inte helt dyslektikeranpassade namnet BLK LZY.

Projektet presenteras idag på världsdyslexidagen. I Sverige räknar man med att var femte barn upplever någon form av svårighet när läs- och skrivinlärningen påbörjas i skolan. På den digitala plattformen ska eleverna kunna logga in och spela samtidigt som lärare och föräldrar kan följa barnets resa och utveckling.

Naturligt nästa steg

– Plugga med bilder är ett hjärteprojekt för mig och illustratör och metodutvecklare Carina Söe Knudsen, och jag hoppas att projektet får en viktig roll i att utveckla nya och innovativa sätt att lära sig på. Att ta vidare projektet in på en digital plattform känns som ett naturligt nästa steg som både ökar tillgängligheten och möjligheterna för fler att delta. Vårt mål är att barn ska slippa misslyckas i skolan, säger Helena Borges, projektledare och metodutvecklare för Plugga med bilder.

– Dyslexiförbundet visar verkligen prov på bra förståelse för sin målgrupp. Plugga med bilder är ett fantastiskt exempel på hur vi kan göra verklig nytta genom att kombinera upplevelse, design och teknik. Att spelet digitaliseras innebär dessutom stora möjligheter att i framtiden kunna vidareutveckla initiativet. Vi är såklart väldigt stolta att kunna bidra med vår kompetens för en sådan viktig sak, säger Niclas Junsved, projektansvarig på BLK LZY.

Läs också: Konsultbolag stuvade om – med digital telefonhjälp för kommuner