Konsultbolaget Omegapoint satsar stort på cybersäkerhet just nu. I augusti förvärvade man säkerhetsbolaget Secana. Nu tar man ytterligare ett steg för att hjälpa sina kunder att hålla sig säkra.

Det handlar om det israeliska företaget Cybergym, som har en virtuell träningsmiljö anpassad utifrån de olika cyberhot som finns och som nu ska presenteras för nordiska organisationer.

Omegapoint kommer i ett första steg erbjuda bolagets virtuella cyberträningsarena Virtual Cloud Arena, men längre fram är planen att också ha en fullskalig variant, som går under namnet Cyberframe Arena. Där ska nordiska deltagare från olika marknader och branscher ska kunna träffas och vässa sina färdigheter.

Har nyligen uppdaterats

– Vår virtuella molnarena har nyligen uppgraderats och uppdaterats för att stödja den massiva globala övergången till digitala fjärrlösningar, som en följd av covid-19-pandemin, säger Cybergyms vd och grundare Ofir Hason.

– Det finns idag ett behov av att öka kunskapen om cybersäkerhet på alla nivåer i en organisation. Vi erbjuder både kundspecifika utbildningar där träningen skräddarsys efter kundens miljö och utbildningar där innehållet anpassas till olika roller och befattningar, säger Roger Holfeldt, vd på Secana som numera alltså är en del av Omegapoint Cyber Security.

Iscensatta cyberattacker

Han säger att utbildningen sker i form av traditionell klassrumsundervisning varvat med casestudier och iscensatta cyberattacker.

– Vi iscensätter en verklig situation i en miljö som påminner om kundens, vilket gör att deltagarna får beredskap och förmåga att själva upptäcka attacker, förstå hur de sker och kunskap om hur de ska hantera till exempel rapporteringsskyldigheten till Datainspektionen. Det är väldigt kraftfullt att uppleva en autentisk attack utförd av riktiga hackare. Det ger ett kvitto på både sin individuella och teamets förmåga, säger Roger Holfeldt.

Läs också: Ny trojan biter sig fast i datorn även om du installerar om operativsystemet