Flera av de stora it-leverantörerna lägger om sina praxis vad gäller distansarbete kontra att befinna sig fysiskt inne på kontoren nu. De nya reglerna gäller alltså tills vidare, inte bara under pandemin.

Microsoft och Facebook har lagt om sina interna riktlinjer för att i högre grad låta de anställda arbeta från hemmet.

Nu kommer Dropbox med ett besked i samma riktning. De går till och med ett steg längre och säger att de kommer att sluta be sina anställda att komma in till kontoret och i stället vill de göra distansarbete till standardregel även efter det att coronapandemin upphört.

Dropbox är som de flesta vet en leverantör av en molnbaserad lagringsmjukvara.

För anställda som behöver träffas och arbeta tillsammans kommer de att inrätta så kallade Dropbox Studios där de kan göra det, i San Francisco, Seattle, Austin och Dublin, när det väl är säkert.

I ett blogginlägg skriver företaget: “Distansarbete (utanför ett kontor) kommer att bli det primära arbetssättet och den dagliga standarden för alla anställda i det individuella arbetet”.

De kallar strategin “Virtual First”.

Dropbox skriver att skiftet till distansarbete inleddes abrupt, men att deras produkt hjälpte dem att genomföra den här övergången sömlöst – och att de sett ett ökande användande under året.

“Som företag har vi fortsatt stötta våra kunder utan störningar och vi har levererat nya produkter och funktioner”.

Läs mer: Så ska Nvidias teknik lösa strulande videosamtal