Med verksamhet på över 100 platser i Sverige och Norge och totalt cirka 1 900 medarbetare är det en stor och spretig organisation som ska betjänas av Iver.

Uppdraget under de kommande tre åren består i att leverera klienter och andra mobila enheter som tjänst. Under avtalsperioden räknar man med att hantera cirka 4 500 enheter åt Svevia. I avtalet ingår dessutom kringtjänster som livscykelhantering, installation, logistik och lagerhantering.

– Iver ger oss utrymme att fokusera på vår kärnverksamhet genom att underlätta leveransen av moderna arbetsplatser till användarna, säger Emil Tjälldén, enhetschef för Drift och Infra på Svevia.

– Svevia är en stor organisation och en mycket kompetent upphandlare av it-tjänster. Nu ska vi med ett stort personligt engagemang och ett proaktivt förhållningssätt säkerställa att vi blir en långsiktig och hållbar partner som stöttar Svevia på den svenska och norska marknaden, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.

Läs också: Iver flyttar in i studentboende