Det här uppger Post- och telestyrelsen som är ansvarig för 5g-auktionerna i ett pressmeddelande i dag.

De operatörer som godkänts är Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom.

Och nu står det klart att PTS ställer krav på vilka leverantörer som används i näten. ”För att omhänderta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet”, skriver PTS.

De här villkoren innebär bland annat att:

Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei och ZTE.

Dessutom ska mobiloperatörerna fasa ut befintlig utrustning från de kinesiska leverantörerna om den ska användas i de här frekvensbanden.

"Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025".

Ska ersättas med personer i Sverige

Därtill skriver PTS att om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Det här ska vara genomfört senast den 1 januari.

Med centrala funktioner avser PTS radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bland annat tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

– Det är i princip de funktioner som är nödvändiga för att upprätthålla funktionalitet, säger Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys på PTS till Computer Sweden.

– Det har varit nödvändigt att ställa de kraven för att inte skada Sveriges säkerhet. Men man ska komma ihåg att de här tillståndsvillkoren bara gäller för de här frekvensutrymmena som auktioneras ut nu.

Anna Beckius säger vidare att PTS beslut att utesluta produkter från Huawei och ZTE i de här frekvensbanden är en följd av den nya lag som trädde i kraft vid årsskiftet och som innebär att PTS ska samråda med Säpo och Försvarsmakten om tillstånd.

– De har fått ge sin bild och svara på ett antal frågor, och kommit fram till den här bedömningen utifrån hotbildsanalysen. Det handlar framför allt om icke-tekniska sårbarheter, till exempel exponering för annan stats rättsordning.

Säpochefen Klas Friberg säger i en kommentar att teknikutvecklingen, där 5g är ett exempel, innebär utmaningar för Sveriges säkerhet.

– Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5g-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet.

Auktionerna inleds den 10 november.

– Jag är mycket glad över att vi fått fyra godkända budgivare i auktionerna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS. Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling. Att 5g-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta.

Telenor som är en av operatörerna som ska vara med och buda har sedan tidigare valt Nokia och Ericsson som partners för de centrala delarna av nätet, det så kallade core-nätet.

Vilka leverantörer som kommer att användas för utbyggnaden av radionätet (RAN) för 5G är inte klart än, säger vd Kaaren Hilsen i en kommentar till dagens besked.

– Processen är fortfarande igång och förhandlingar pågår. Vi analyserar nu de nya krav som ställs av PTS i sin helhet och kommer att återkomma med besked i leverantörsfrågan. Vi har sedan tidigare som strategi att använda oss av flera olika leverantörer i vårt nät och det gör att vi inte är beroende av någon enskild aktör, säger Kaaren Hilsen.

Läs mer: Så laddar operatörerna för höstens 5g-auktion – ”Vi ska byta ut hela vårt nät”

Läs mer: Först med 5g – tung industri tar täten