Atea meddelar idag att man kommer att byta vd i Sverige vid årsskiftet. Då blir det den nuvarande Stockholmschefen Linus Wallin som kommer att ratta Atea Sverige. Carl-Johan Hultenheim, som har varit vd sedan 2011, kommer istället att bli operativ chef, coo, på koncernnivå.

– Linus Wallin har länge varit en stark ledare inom Atea Sverige och jag är mycket glad över att han tar över som vd. Linus känner företaget utan och innan och kommer nu att kunna bidra ännu mer till Atea Sveriges utveckling, säger Ateas koncernchef Steinar Sønsteby om bytet och förklarar Carl-Johan Hultenheims nya roll på följande sätt:

– Carl-Johan är en högt respekterad chef som har lett en förändring i Atea Sverige under sina nio år som vd. Som ledare är Carl-Johan fantastisk på att kommunicera en vision och sprida energi till andra. Ateakoncernen har en tydlig strategi för att utveckla sin verksamhet inom managed services och att dra större nytta av våra delade funktioner. Carl-Johan är den perfekta chefen för att driva de initiativen framåt på koncernnivå.

Linus Wallin har jobbat på Atea sedan 2010, dit han kom i samband med att Atea köpte Portal. Sedan dess har han haft flera chefsroller inom säljorganisationen och sedan 2018 är han chef för Region Stockholm, som är Atea Sveriges största affärsregion med en årlig omsättning runt 6 miljarder kronor.

– Att ställa om verksamheten i företag och offentlig sektor till nya digitala arbetssätt är viktigare än någonsin för att Sverige ska fortsätta vara framgångsrikt. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Atea Sverige för att hjälpa våra kunder med deras digitala omställning, säger Linus Wallin.

Atea Sverige är den största affärsenheten inom koncernen, med en omsättning på 15 miljarder kronor årligen och omkring 2 500 anställda.

– Jag är stolt över resan som vi har gjort på Atea och känner starkt för den varma kultur vi har skapat i företaget. Nu får jag bidra i en ny roll och leda medarbetare som både kan stötta och utmana våra kunder när deras behov förändras, säger Linus Wallin.

Läs även: Så många får gå efter Ateas varsel i Stockholm