Under de senaste åren har Prevas genomgått stora förändringar, där fokus legat på struktur, organisation och kostnader. Nu är man dock ute ur skuggan och har presterat bättre resultat. Det innebär också att man har börjat lägga kraften på mer offensiva åtgärder som att bygga varumärket samt utveckla och förstärka verksamheten. I det ingår även en tillväxtagenda med förvärv och fusioner.

Värderas till 270 miljoner

Och idag meddelar alltså Prevas att man har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Evotech samt resterande minoritetsaktier i dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Affären ska stärka Prevas inom produkt- och produktionsutveckling, och är, innan den går igenom, villkorad av ett beslut på en extra bolagsstämma i Prevas som är tänkt att hållas den 4 januari. Aktierna värderas till knappt 270 miljoner kronor och betalningen kommer att ske genom en kombination av kontanter och aktier i Prevas från en apportemission.

– Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner, säger Prevas vd Johan Strid.

Förstärker på flera orter

Samgåendet förstärker Prevas på flera orter. Deva Mecaneyes, som har sin styrka inom produktionsutveckling för industri, har 100 medarbetare i Västerås. Filoprocess är experter inom PLM med 20 medarbetare i Stockholm. Tritech Technology har 140 medarbetare inom produktutveckling med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Linköping samt med ett mindre försäljningskontor i Helsingfors.

– Ägarna i Evotech och även de operativa minoriteterna i Tritech Technology och Deva Mecaneyes blir delägare i Prevas, vilket vi ser positivt på. Affären görs på ett sådant sätt att vi behåller våra goda finanser och har därmed beredskap för eventuella förvärv framåt, säger Johan Strid.

– Vi ser samgåendet mellan Prevas och Evotech som mycket spännande. Sett ur flera perspektiv men framförallt med utgångspunkt i affärslogik och företagskultur. Det har varit viktigt för oss att under den här processen hitta stöd och trygghet i att Prevas kan förvalta och utveckla våra bolag på ett positivt sätt framåt, vilket vi nu har fått kvitto på. Vi ser fram emot att bidra till Prevas utveckling i våra roller som betydande delägare, konstaterar Robert Demark och Per Vannesjö, som är representanter för Evotechs huvudägare Deventure och Amymone i ett gemensamt uttalande.

Läs också: Så slår pandemin mot konsultpriserna – "lockpriser fungerar inte längre"