I ett gemensamt uttalande kritiserar USA:s justitieminister WIlliam Barr och företrädare för Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan och Indien så kallad end-to-end-kryptering eller totaltsträckskryptering som innebär att bara sändaren och mottagaren kan läsa meddelandena i klartext.

Tjänster som exempelvis Whatsapp, Imessage, Signal och Zoom använder sig av den sortens kryptering.

Och det är inte första gången som den amerikanske justitieministern pressar på om att krypteringen måste försvagas med motiveringen att kriminella kan komma undan för att det blir för svårt för rättsväsendet att spåra dem, rapporterar Business Insider.

Har hittills vägrat

Bland annat har Facebook och Apple blivit ombedda att sluta med sin end-to-end-kryptering men de har hittills vägrat.

Men regeringarna i de sju länderna vill i stället att det ska byggas in bakdörrar i meddelandeappar – bakdörrar som tillåter polisen att ta sig in och läsa meddelanden som skickats av misstänkta personer.

I det gemensamma uttalandet skriver de bland annat att ”rättsväsendet har ett ansvar för att skydda medborgarna genom att undersöka och åtala brott och skydda de utsatta”.

Genom att använda sig av totalsträckskryptering skapar it-företagen två stora risker för allmänheten anser de. Det ena är att de minskar deras egen förmåga att upptäcka brott som pågår på deras egen plattform – som exempelvis utnyttjande av barn eller terroristpropaganda. Det andra är att de förhindrar de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att utreda allvarliga brott.

Läs också:
Amerikanska politiker vill tvinga Apple att bygga in bakdörrar i Iphone
Kräver stopp för kryptering i Whatsapp – för att hindra övergrepp på barn