Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen och de första tecknen är minnessvårigheter och en förändrad tidsuppfattning – symtom som är lätta att förväxla med normala ålderstecken.

Samtidigt är det viktigt att sjukdomen identifieras så tidigt som möjligt för att de drabbade ska få så bra hjälp som möjligt.

Och nu har forskare från IBM och Pfizer tagit AI till hjälp för att kunna upptäcka sjukdomen tidigare, rapporterar Cnet.

– Vår analys var att gå tillbaka och titta på de funktioner och variabler som vi kan få fram från de tester som gjordes tidigare och fråga oss vilka av dessa som pekar mot en framtida klinisk diagnos av Alzheimers, säger Ajay Royyuru, chef för forskning inom hälsovård och life science på IBM.

Analyserar språkprov

Forskarna använde data från Framingham Heart Study – en studie som samlat in hälsodata kring 5 000 personer och deras familjer sedan 1948 – och tränade sin AI-modell på att analysera korta språkprov från studiens deltagare som spelats in när de gjorde en kognitiv test för att förutspå en eventuell risk för Alzheimers. På så sätt hittade man subtila förändringar i talet som annars inte upptäckts.

Hittills har AI-modellen en noggrannhet på runt 70 procent och den kan potentiellt ge människor sju års varsel innan man märker av symtomen.

Enligt Ajay Royyuru är det första gången som forskare valt att titta på språket – tidigare har man försökt förutspå sjukdomen med hjälp av biomarkörer i blodet och hjärnan men förändringarna i talet uppstår tidigare.

Läs också:
Nu kan AI identifiera mängder av olika hjärnskador
Största satsningen på forskning någonsin – så ska Sverige bli bäst på AI