Intel har tilldelat svenska Atea en del av sin uttalade kassa på 50 miljoner dollar, som vigts åt att hjälpa samhällen i kampen mot covid-19 med hjälp av tekniska innovationer. Konkret kommer bidraget att användas till att vidareutveckla Ateas digitala avatar Lilly, med vilken man vill hjälpa till att höja de äldres livskvalitet och underlätta arbetet i vården. Intels bidrag är dels finansiellt, dels med teknik och kompetens.

Det pilotprojekt man nu lanserar kommer att bestå av utveckling och testning i ett flertal svenska kommuner. Under den tiden är det också tänkt att Lillys förmåga att lära sig, tolka och förmedla information ska bli bättre.

Digitala vårdbesök

– Vi är extremt glada över att samarbeta med Intel i detta viktiga projekt i en tid då pandemin påverkar oss alla, men särskilt de äldre. Digitala avatarer, eller assistenter som de också kallas, kan minska virusets spridning genom att möjliggöra digitala vårdbesök istället för fysiska. Detta skyddar brukare och vårdgivare från smitta samtidigt som det lindrar känslan av ensamhet för brukaren. När pandemin avtar kan avatarerna bidra till att minska vårdskulden, så det finns positiva effekter på kort och lång sikt av investeringen, säger Simon Norman, chef för Satsningar och systemutveckling på Atea.

– Intel strävar efter att öka nyttjande av teknologier som kan hjälpa till att bekämpa den pågående pandemin, och bättre förbereda samhället för kommande kriser. Vår förhoppning är att vi genom att dela kompetens, resurser och teknologier med Atea kan öka tempot på införandet av tjänster med potential att förbättra och rädda liv, säger Chris Gough, som är chef för området Health and Life Sciences på Intel.

Minskar ensamheten

Atea konstaterar att de kommuner som tillfrågats om att testa lösningen har varit positiva. Initialt kommer Atea att fokusera på att förbättra interaktionen mellan avatar och människa så att brukarens emotionella uttryck ska kunna användas till beslutsunderlag. Utöver det kommer man att integrera kommunikationslösningar som ska spara tid åt vårdpersonalen och minska ensamheten bland de äldre.

Som konkret exempel nämner man att det ska bli lättare att göra digitala hembesök så att de äldre ska kunna umgås digitalt med sina anhöriga. Dessutom vill man bygga ett virtuellt fikarum så att äldre ska kunna träffas i grupp och umgås utan att lämna sina hem.

– Vi identifierade tidigt potentialen för digitala assistenter inom äldreomsorgen, ett område som länge haft stora utmaningar. När pandemin är över kommer vi att se hur assistenter som Lilly höjer livskvaliteten för de äldre genom att minska språkbarriärer med hjälp av översättning, säger Simon Norman.

Läs också: Konsultbolaget höll vårkonferensen i VR – så gick det till