Sedan covid-19 slog till i våras har många arbetat hemifrån. Nu kommer en undersökning där fackförbundet Unionen låtit Kantar Sifo fråga 1 200 privata tjänstemän om hur de vill arbeta när pandemin är över.

Och en majoritet av alla de som arbetar större delen av sin tid hemma – 59 procent – vill tillbaka till arbetsplatsen oftare igen. 26 procent av dem vill fortsätta arbeta som i dag och 2 procent vill jobba ännu mer hemma än i dag.

Mindre tillhörighet

Det som framför allt påverkats av coronakrisen är relationerna. 37 procent av hemmajobbarna uppger att de känner mindre tillhörighet, 38 procent att de har sämre relation till sina kolleger och 17 procent att deras relation till chefen är sämre.

Samtidigt uppger de att relationen till familj och partner förbättrats under pandemin.

– Hemmajobbarna saknar det mellanmänskliga. Man saknar det sociala utbytet, att gemensamt lösa problem vid ett möte eller fikasnacket om allt och inget där man plötsligt får en ny idé, säger Unionens ordförande Martin Linder i en kommentar.

Risk för ohälsa

Totalt uppger 38 procent att deras arbetssituationen nu under pandemin kan innebära en risk för fysisk eller psykisk hälsa på sikt. Och hemarbetarna tror det i högre utsträckning – 49 procent – än de som inte jobbar hemifrån, 23 procent.

Trots att det alltså finns signaler på att hemarbetare ser risker så uppger de tillfrågade – både de som jobbar hemma och de som inte gör det – att mycket är oförändrat.

85 procent upplever att deras chef lyssnar på dem lika mycket som tidigare, 82 procent att deras arbetsuppgifter är meningsfulla och 80 procent att deras prestationer uppmärksammas på ett tillfredsställande sätt.

Läs också:
Här är Jeff Bezos tre-frågorsregel vid nyrekryteringar
Hemarbetet ändrar hur vi rör på oss – nu ska forskare undersöka hur