Utvecklingen fortsätter och digitala betalalternativ ökar medan kontantanvändningen minskar. I år uppger nio procent av svenskarna att de använt kontanter vid sitt senaste köp i butik – förra året låg den siffran på 13 procent och för 10 år sedan var det 39 procent.

Det framgår av rapporten Så betalar svenskarna 2020 som Riksbanken släppte i dag.

Samtidigt har Swish blivit allt vanligare och har nu passerat kontanter på allvar. 2018 låg betalsätten nästan jämsides med en knapp ledning för Swish – 62 procent mot 61 procent – när svenskarna uppgav vad de använt att betala med de senaste 30 dagarna. Nu har gapet vuxit rejält. 75 procent har använt Swish den senaste månaden och 50 procent har använt kontanter.

Framför allt är det i de äldre grupperna som Swishanvändningen tagit fart. En orsak till det är självklart coronapandemin som till att börja med drog ner vår konsumtion och därmed också antalet betalningar generellt. Många har stannat hemma mer och handlat digitalt vilket påverkar hur vi betalar.

Trots att fler personer över 65 år nu använder Swish är det fortfarande den åldersgruppen som använder den digitala betaltjänsten minst och kontanter mest. Medan nio procent av svenskarna alltså använde kontanter vid sitt senaste butiksköp så gjorde 13 procent av alla mellan 65 och 84 år det.

Det är också den gruppen som är mest negativa till utvecklingen att kontanterna minskar – 54 procent är det.

Coronapandemin har också fått oss att blippa mer i butikerna. Nästan 60 procent av alla kortbetalningar i dag är kontaktlösa – i januari låg den siffran på 42 procent. Ett annat skäl till att det ökat är att gränsen för den typen av betalningar höjdes från 200 kronor till 400 kronor i april.

I rapporten noteras också att även andra mobila betalningssätt än Swish börjar öka. 16 procent uppger att de har tillgång till någon annan betalningsapp som Samsung Pay, Apple Pay eller Google Pay.

Dessutom uppger fem procent i gruppen 18–24 år att de har tillgång till någon kryptovaluta som bitcoin – de säger sig dock inte använde den för att göra betalningar.

Läs också: Full fart framåt – Swish vill driva företagens innovation med nya tjänster
Därför är coronaviruset ännu en spik i kontantkistan