Vi börjar alla vänja oss med det nya normala, det vill säga att inte vara på jobbet i samma utsträckning som tidigare. Men vad händer sedan då? Ericsson har tagit fram en ny rapport, The dematerialized office, där man lyfter fram visionen om det man kallar sinnets internet, och hur det ska funka på den framtida arbetsplatsen 2030.

Det är tjänstemän i 16 länder, däribland Sverige, som har tillfrågats, vilket ger cirka 133 miljoner anställdas åsikter om vilka förväntningar de har på en arbetsplats 2030.

Rapporten handlar främst om vilka utmaningar och möjligheter som finns för anställda som arbetar på distans att även delta digitalt med sina övriga sinnen, det vill säga utöver det vanliga man tar till sig via syn och ljud, så man även ska kunna innefatta beröring, smak och lukt. Här väntas 5g spela in för att på ett bättre sätt kunna aktivera tekniker som AI, VR och AR.

Skapat en brytpunkt

– Under covid-19-isoleringen upptäcker folk överallt vikten av lukten och smakerna, och närvaron på de platser som man ofta besöker och gör affärer på. Faktum är att pandemin har skapat en brytpunkt för vad tjänstemän förväntar sig av det framtida digitala kontoret, säger Dr Michael Björn, forskningschef för Ericsson Consumer & Industrylab, och författare till rapporten.

– Kontorsarbete kommer inte att gå tillbaka som det var före pandemin. Istället kommer de anställda att tillbringa mer tid med att arbeta digitalt, och av den anledningen driva behovet av framtida teknik i en skala och i en takt som var ofattbar för bara ett år sedan.

Han konstaterar dock att det krävs enorma tekniska framsteg för att digitala samarbeten ska bli lika interaktiva som riktiga fysiska möten.

– Det handlar om mer än bara bättre videomöten. Det handlar också om att samarbeta digitalt i samma rum med kollegor, varför intresset för AR- och VR-teknik har ökat snabbt de senaste sex månaderna.

Här är några höjdpunkter från rapporten (som finns att läsa här):

Nästan 6 av 10 förutser en permanent ökning av onlinemöten och uppger att de behöver verktyg som ger bättre interaktion på distans.

Vill ha digital arbetsplats

Hälften av respondenterna vill ha en digital arbetsplats som gör full närvaro på jobbet möjligt oavsett var man befinner sig.

77 procent säger att ett sinnets internet för företag skulle göra deras företag mer hållbart.

Sinnets internet av sinnen kommer sannolikt bli viktigt för marknadsföring och försäljning. Här anger 59 procent videomöten i samma rum, och 50 procent digital temperatur kommer som något som kan ge ökat kundengagemang 2030.

73 procent av de högre cheferna tror att mat i företagets matsal kan ändras digitalt för att smaka som vad som helst till 2030.

66 procent tror att 2030 års teknik kommer att göra det möjligt för dem att känna när en kollega är upprörd, vilket också betyder att arbetsgivaren kommer att veta när de själva är upprörda.

Läs också: Här är de största irritationsmomenten under våra videomöten