Uppbackat av huvudägaren Norvestor har Xllnc gått fram med förvärvshåven under de senaste åren. Jaktbytena hittills har varit Stockholmsbaserade klassikern Supplies Team, Göteborgsbaserade skol-pc-specialisten Lin Education och det estniska återanvändningsbolaget Replace. Och i förra veckan köpte man dessutom ett bolag i Spanien, Redeem, med ungefär 20 anställda, som likt Replace jobbar med återanvändning.

Från och med idag verkar samtliga dessa fem bolag under det nya namnet Foxway. Koncernens uttalade mål är att fortsätta växa och bli nordisk marknadsledare inom det man kallar hållbar it, vilket främst kännetecknas av att leverera it som tjänst och att hjälpa till att hantera hårdvara under hela livscykeln. De typiska kunderna är stora företag och offentlig sektor.

Förlänger livslängden för hårdvaran

– Nu vill vi fortsätta växa som ett enat bolag där vi ska bli nummer ett inom cirkulär ekonomi. Målet är att Foxway ska bli marknadsledande i Norden på hållbar it inom tre år. Vi tror att kunderna gärna vill få hjälp att hantera livscykeln för produkterna hos en och samma aktör. Då kan vi förlänga livslängden för hårdvaran och samtidigt sänka kostnaden, säger Martin Backman, som fram tills idag var vd på Xllnc och numera alltså är vd på Foxway.

Det är Xllnc, som kom till i samband med förvärvet av Nicator i Växjö 2009, som har drivit på förvärvsoffensiven. Idag har man vuxit till 600 anställda i Norden och Estland, av vilka 250 finns i Sverige, och en omsättning runt 3 miljarder kronor. Och Martin Backman tror att det kan bli fler förvärv inom kort, kanske likt det man gjorde i Spanien.

– Tanken är att vi ska fortsätta göra en del strategiska förvärv inom cirkulär ekonomi. Det är framför allt Norden och Europa vi tittar på, säger han.

Verksamhet i 130 länder

Verksamheten finns dock på betydligt fler ställen. Tack vare några av sina större kunder har Foxway, enligt Martin Backman, verksamhet i ungefär 130 länder. Han säger att ”med stöd av Foxways digitala plattform så hjälper man dessa kunder att livscykelhantera datorer och mobiler, där flertalet av utrustningen tas tillbaka och ges ett andra liv, samtidigt som de som är uttjänta återvinns och värdefullt material tas om hand för att sedan användas i nya produkter ytterligare en gång.

– En trend som har förstärkts under covid-19 är att företag inte längre vill äga sin utrustning. De har mycket större fokus på att utnyttja sina resurser på ett mer hållbart sätt. Vår uppgift är att hjälpa dem att uppnå de här målen genom tjänster som är enkla, flexibla och ökar effektiviteten och lönsamheten, säger Martin Backman.

Läs också: ”Klimatet behöver tuffare krav från företagen och konsumenterna”